martes, 17 de mayo de 2016

Azken saioko laburpena !!!
Asteleheneko saioan Patxi Vaquerizo, Jose Luis Novoa eta Kepa Ibañez-ek lan ederra konpartitu zuten Instituzioekin Erlazioak lan gaiari buruz.  Alde batetik, guztion artean osotzeko dokumentu batzuk prestatu dituzte, bertan erakunde ezberdinetan aurki ditzakegun kontaktuen datuak ezarriz: administrazio arloan, aldundietan, enpresei buruz, formakuntza, e.a.

Eta bestetik, Instituzioekin ezartzen diren erlazioa motak ikastetxe bakoitzaren estrategia orokorraren atal garrantzitsu bat bezala hartu behar dela aldarrikatu zuten.  Honen gainean, zuzendariok beraien experientzia partikularrak komentatu zituzten.

En la sesión del pasado lunes, Patxi Vaquerizo, Jose Luis Novoa y Kepa Ibañez compartieron un excelente trabajo preparado sobre el tema a trabajar Relación con las Instituciones.  Por un lado, han preparado unos documentos para complementar entre todos, donde podremos encontrar los datos de los contactos en las diferentes organizaciones con las que nos relacionamos: administraciones, diputaciones, sobre las empresas, formación, etc.

Y, por otro lado, nos hicieron ver la importancia de situar las Relaciones con las Instituciones como un apartado clave en la estrategia general de cada centro.  En relación este punto, los directores y directoras expusieron sus experiencias particulares al respecto.