miércoles, 17 de febrero de 2016

FORO ZUBI: 6. saio laburpena / Resumen de la 6ª sesión

Asteleheneko saioaren hasiera ezezkorra bazirudien arren, Microsoft enpresakoek azkeneko momentuan atzera bota ziren eta aurkezpena egitera agertu ez baziren ere, Tomas Maguregi, Esther Davó eta Javier Moratinosek konpartitutako gaiek expektatiba guztiak gainditu zituzten.

Tomasek Iurretako zentruan komumikazio-marketing inguruan egindako hausnarketa eta garatutako ekintzak azaldu zituen: "Asterokoa" eta beraiek eratutako "app" deigarrienak izanik.
Esther-ek, aldiz, Zubiri-Manteon Internazionalizazioarekin bat datozen proiektu garrantzitsuak komentatu zituen, horien artean informatika eta multilingua lotzen dituen baten bideoa eskeini zigun, ikastetxe eskeintzan duen garrantzia azpimarratuz.
Eta Javier-ek, Ethasi-aren inguruan, San Jose de Calasanz ikastetxean burutu duten ibilbidea agertu zuen, ikastetxearen antolaketan (ordutegi, espazio, ikasgai...) eta irakaslego-ikaslegoarengan suposatzen ari den aldaketa positiboa goratuz.


Aunque el inicio de la sesión del lunes podría parecer desalentador, ya que los responsables de Microsoft no comparecieron, comunicándolo a última hora, las aportaciones de Tomas Maguregi, Esther Davó y Javier Moratinos superaron todas las expectativas.

Tomas, nos explicó las reflexiones y acciones puestas en marcha en torno a la comunicación-marketing del centro Iurreta: siendo el "Asterokoa" y la "app" creada por ellos las más llamativas.
Por su lado, Esther nos comentó los importantes proyectos que en Zubiri Manteo están desarrollando en relación la Internacionalización, entre ellos nos expuso un video que a modo de ejemplo recoge uno de dichos proyectos que aúna informática y multilingua, subrayando la importancia que tienen en la oferta del centro.
Y Javier, compartió el recorrido que está teniendo en San Jose de Calasanz el proyecto Ethasi, ensalzando el impacto positivo que está suponiendo tanto a nivel organizativo (horarios, espacios, asignaturas...), así como a nivel de alumnado y profesorado.


Eskerrik asko Tomas, Esther eta Javier!!!